Archive for the ‘Ekonomi’ Category

Tillväxt, elefanter och outsourcing, eller: abstraktion

På engelska / in English.

Jag har nyligen sett ”Vetenskapens värld” den 23/5, med ett förvisso sevärt reportage om det korkade i att tro på evig ekonomisk tillväxt. Man visade gott om exempel på att ekonomisk tillväxt inte är direkt oproblematiskt, och på slutet kommer man in på att det kanske är dags att överge tillväxtbegreppet helt och sluta stirra sig blind på om ett eller annat endimensionellt mått kan beskrivas med större, mindre eller kanske samma tal som förra året. Dessförinnan ägnar man dock mycket tid åt att fundera på just detta endimensionella mått och de olika prathuvudena (eng. talking heads) ger sig ut i mer eller mindre förvirra(n)de spekulationer. Den kanadensiske miljöekonomen Peter Victor anser sig ha ”visat” – med hjälp av datorsimuleringar – att en ekonomi utan tillväxt kan funka fint. SEB:s Senior Economist Klas Eklund framhåller, något förvirrande, att tillväxt visst kan fortsätta i all evighet, men att vi kanske måste definiera om den i så fall, så att den inte förstör planeten.

Läs mer

Annonser

Nicole Foss / Stoneleigh i Göteborg

På engelska / in English.

Förra måndagen var jag på Ekocentrum i Göteborg och lyssnade på Nicole Foss, även känd som Stoneleigh från bloggen The Automatic Earth. Intressant nog var hörsalen fullsatt (jag hörde folk utanför som stod på en reservlista) med en mestadels ung publik. Jag kan ibland undra om det bara är jag som läser alla obskyra bloggar, så det var trevligt att se så många andra intresserade. Hur trevligt det nu är att ”domedagsprofetior” ligger i tiden…

Föredraget var synnerligen intressant och min korta sammanfattning av budskapet blir detta:

I grunden har vi en energikris – oljetoppen. Denna kommer att leda till problem eftersom vår ekonomiska tillväxt hela tiden har byggt på ökande energianvändning och speciellt under de senaste trettio åren drivit fram en gigantisk kreditbubbla. Sådana bubblor är i princip pyramidspel och de suger åt sig enorma summor eftersom alla tror att de ska bli rika. Det går bra så länge det finns pengar att lägga in i pyramidspelet. När den ekonomiska tillväxten tar stopp på grund av att energianvändningen inte kan öka längre spricker bubblan. Alla vill ta hem sin ”vinst” och när det visar sig att det inte finns så mycket pengar blir alla rädda och paniken sprider sig genom hela ekonomin.

Läs mer