Archive for the ‘Författare’ Category

Författarpresentation: John Michael Greer

På engelska / in English.

Den första författare som jag tänker lyfta fram på bloggen är John Michael Greer, en amerikan som har skrivit flera böcker om vår närmaste (och även mer avlägsna) framtid. Jag har läst två av dessa, The Long Descent och The Ecotechnic Future. De handlar om Greers syn på de problem vi står inför, med oljetoppen, klimatförändringar, kriser i ekosystemen med mera, men Greer har ett närmast unikt historiskt perspektiv. Han utgår från tidigare mänskliga civilisationers öden för att dra slutsatser om vår egen framtid. Jag rekommenderar båda böckerna, som inte finns på svenska och inte tycks finnas i fysiska bokhandlar (i alla fall inte i Göteborg), men de finns på de flesta Internetbokhandlarna. Tyvärr inte längre direkt från förlaget eftersom de slutat skicka utanför USA och Kanada.

Greer har också en blogg, The Archdruid Report. Bloggen rekommenderas också. Han har skrivit i flera år och har avhandlat en väldig mängd ämnen (eller snarare ett och samma ämne, utifrån många olika aspekter). För några månader sedan bytte han fokus och håller nu på att ta fram en ”kursbok” för något han kallar för ”gröna trollkarlar”. Detta är tänkt som ett sätt för enskilda individer att praktiskt hantera alla de sammankopplade problem vi står inför.

Om man kikar på vad Greer mer har skrivit hamnar man snabbt i den ”alternativa” delen av bokhandeln, med ämnen som magi, UFO:n och gammal hednareligion. När man sedan upptäcker att han på fullt allvar kallar sig ärkedruid, leder ”the Ancient Order of Druids in America” och finns på bild i sitt långa skägg på Stonehenge så kan man börja undra vad det är för en kuf. Hans övriga böcker kan jag inte kommentera, eftersom jag inte läst dem, men baserat på hans blogg vet jag att Greer tar många saker på allvar som de flesta människor i Västerlandet bara avvisar. Detta är för mig ett av skälen till att hans texter är så viktiga – han har ett mycket annorlunda perspektiv än de flesta. Andra skäl är att han är en mycket skicklig skribent med en imponerande förmåga att väva ihop olika perspektiv.

Den här bredden gör det dock svårt att presentera hans skriverier på ett bra sätt. Jag har valt en tredelning:

Spår A, den större bilden: vart är vi på väg? Jag har valt ut 8 texter som i grova drag målar upp Greers syn på nuläget och framtiden.

Spår B, praktiska aspekter: hur förhålla sig till framtida utmaningar? Här har jag valt 9 texter som på olika sätt behandlar vanliga invändningar och praktiska förhållningssätt inför den bild som målas upp längs spår A.

Spår C, berättelser, religion och kultur: som nämnts ovan kommer Greer från ett helt annat håll än de flesta som diskuterar dessa frågor, och jag har valt ut 14 texter som jag tänker översätta.

Sammantaget hoppas jag att detta ska ge en hygglig bild av Greers syn på framtiden. Jag vet att han inte är helt okänd i Sverige, men hans idéer förtjänar större uppmärksamhet.

Jag börjar som sagt med den stora bilden och har valt en text som i ekologiska termer tecknar en bild av hur framtiden kan te sig.

Annonser