Archive for the ‘Militärt’ Category

Bokrecension: Midvintermörker

På engelska / in English.

Detta inlägg kan tyckas sticka ut jämfört med det hittillsvarande temat på bloggen men är snarare ett första steg i att bredda temat. Militär våldsanvändning, uttryckt som försvars- och säkerhetspolitik, är alltjämt en fundamental och (tyvärr) ofrånkomlig ingrediens i världens internationella relationer, och hur vi tänker runt detta (dvs vilka begrepp vi använder) kommer att påverka vilken framtid vi får leva i. Sveriges försvarspolitik har genomgått en revolution de senaste årtiondena, vilket märkligt nog skett nästan helt utan debatt. På Internet finns numera en livaktig grupp med försvarsbloggare och det har gjorts vissa försök på senare tid att lyfta fram frågan i mediedebatten. Detta är en recension av ett sådant försök, Lars Wilderängs ”Midvintermörker”.

Läs mer

Annonser